Ἑκάεργος

Ἑκάεργος, , expld. by Gramm. (EM319.51, etc.) as,=ὁ ἕκαθεν εἴργων or ἐργαζόμενος, [dialect] Ep. epith. of Apollo, either Subst., Il.1.147, etc., or Adj., 5.439, Od.8.323, Call Ap.11, etc. : fem., ὦ ἑκάεργε, of Artemis, Ar.Th.972 (lyr.) :—also [full] Ἑκαέργη, a daughter of Boreas, Call.Del.292.
II Pythag. name for nine,

ἀπὸ τοῦ εἴργειν τὴν ἑκὰς πρόβασιν τοῦ ἀριθμοῦ Theol.Ar.58

. (This word and its cognates (e.g. ἑκατηβελέτης), although connected by Greek writers with ἑκάς, may have originally contained the stem ἑκτ-(cf. ἑκών) 'at will'; for the formation of ϝεκα (τ) -ϝεργός, cf. γυναι (κ) -μανής.)

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • εκάεργος — ἑκάεργος, ο (θηλ. ἑκαέργη > δωρ. τ. ἑκαέργα) (Α) 1. αυτός που ενεργεί από μακριά 2. ὁ Ἑκάεργος (ως επίθ. τού Απόλλωνος) αυτός που ρίχνει μακριά το τόξο 3. ἡ Ἑκαέργη (ως επίθ. τής Αρτέμιδος) …   Dictionary of Greek

 • Ἑκάεργος — nine masc nom sg Ἑκαέργος masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑκάεργος — nine masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἑκαέργου — Ἑκάεργος nine masc gen sg Ἑκαέργος masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἑκάεργε — Ἑκάεργος nine masc voc sg Ἑκαέργος masc voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἑκάεργον — Ἑκάεργος nine masc acc sg Ἑκαέργος masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑκάεργον — Ἑκάεργος nine masc/fem acc sg Ἑκάεργος nine neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑκαέργου — Ἑκάεργος nine masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑκάεργε — Ἑκάεργος nine masc/fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἑκάεργ' — Ἑκάεργε , Ἑκάεργος nine masc voc sg Ἑκάεργαι , Ἑκαέργη nine fem nom/voc pl Ἑκάεργε , Ἑκαέργος masc voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑκάεργ' — ἑκάεργα , Ἑκάεργος nine neut nom/voc/acc pl ἑκάεργε , Ἑκάεργος nine masc/fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.